Park Dreszera

Realizacja budynku socjalnego z wc, ogrodzenie roboty kamieniarskie i fontanna